•  

  userfiles/sat-systemnetpl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/sat-systemnetpl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/sat-systemnetpl/top/2.jpg

   

 

 

Upc Polska przejmuję kontorlę nad Multimedia Polska?

UOKiK ma zastrzeżenia co o przejęcia przez UPC POLSKA sieci Multimedia Polska. Może to bowiem ograniczyć konkurencję w Polsce. Nie ma to jednak wpływu na pozostałe decyzje.